Indmeldelse i IDA


Har du en brugerprofil eller har du tidligere været medlem og kan huske dit login, kan du klikke på log ind. Formularen vil derefter være udfyldt med de oplysninger, som kendes i forvejen.

Hvis du ikke skal være medlem, men blot deltage i et møde tryk her.

Se her, hvad et medlemskab af IDA koster

Du er allerede medlem af IDA. Klik her for at se dine profiloplysninger.

IDA anvender dit cpr.nr. til at indberette dit kontingent til SKAT og til at få automatiske opdateringer fra CPR-registeret, når du er medlem

Alle studerende, bachelorer og kandidater inden for it, teknik og naturvidenskab fra danske universiteter optages umiddelbart i IDA. (Læger, stud.med og cand.med. optages ikke).
Se om du kan blive medlem her

Uploader...
Upload færdig
Upload mislykkedes
Vedhæft venligst forsiden af dit eksamensbevis (max 4MB)

Vælg den dato, hvor din valgte beskæftigelsessituation startede

Vælg den dato, hvor din valgte beskæftigelsessituation forventes at ophøre

Søg efter virksomheden her

Vælg manuel indtastning af virksomhedsoplysninger

Kun påkrævet for danske virksomheder

Styrk din viden og dit netværk

IDA har over 70 landsdækkende og regionale fagtekniske netværk, som afholder arrangementer fordelt over hele landet. Tilmeld dig et netværk og få alle fordelene:

  • Bliv inviteret med til arrangementer og konferencer inden for dit arbejds- og interesseområde
  • Få indblik i den sidste nye viden, som du kan bruge i dit arbejde
  • Styrk dine job- og karrieremuligheder

Fordelene er mange! Du vil også som netværksmedlem ofte få rabat på betalingsarrangementer samt rabat på medlemsblade, fagbøger og meget mere. At være medlem af et eller flere fagtekniske netværk er gratis og uforpligtende.

Du kan se og tilmelde dig IDAs fagtekniske netværk på listen her:

Må IDA udveksle informationer om dig med Akademikernes (A-kasse)?

Hvis du vælger et prøvemedlemskab er de 3 første måneder gratis hvorefter opkrævningen af kontingent vil begynde. Prøvemedlemskab kan kun bevilges, hvis du ikke har været medlem inden for de seneste to år.

Er du blevet hvervet som medlem, bedes du angive, hvem du er blevet hvervet af, så vi kan udsende gaven.

Jeg accepterer behandling af personoplysninger

IDA er ifølge lov om behandling af personoplysninger forpligtet til at oplyse dig om registreringen og anvendelsen af de oplysninger, du giver os. Oplysningerne registreres i IDAs medlemssystem - og behandles fortroligt. IDA har adgang til at indhente adresseoplysninger fra det Centrale Personregister. Oplysningerne registreres, for at IDA bedst muligt kan yde dig rådgivning og varetage dine interesser. IDA videregiver kun oplysninger, når det er foreskrevet i lovgivningen med henblik på at sikre dig den bedste varetagelse, herunder at administrere overenskomster, pensions-, forsikrings- og/eller rabatordninger. I disse tilfælde videregives oplysninger til samarbejdspartnere såsom offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, betalingsservice, faglige organisationer, overenskomstparter, og Ingeniøren. Ved din indmeldelse giver du samtykke til denne registrering og behandling af dine oplysninger. Du kan altid få indsigt i og opdatere de registrerede oplysninger ved at kontakte os. Se mere om IDAs persondatapolitik på ida.dk.

Jeg har læst og accepteret IDAs vedtægter

Når du udfylder ansøgningsskemaet er du indforstået med, at du er bekendt med de love og vedtægter, der gælder for IDAs medlemmer. 
Læs dokumentet "IDAs lov og vedtægter" på ida.dk - eller ring på 33 18 48 48 og få det sendt. Så er du godt orienteret. 
Undertegnede ønsker optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Jeg har læst foreningens lov og vedtægter på ida.dk, som jeg som medlem forpligter mig til at overholde, såvel i deres nuværende form som med de ændringer, der senere måtte blive vedtaget. Jeg er bekendt med, at ændringer i IDAs lov og vedtægter offentliggøres på ida.dk og betragtes bekendgjort for medlemmerne, når offentliggørelsen har fundet sted. Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte.