Lønstatistik


Som tidligere er mange af resultaterne præsenteret i en samlet pjece, der viser lønudviklingen for medlemmerne i de seneste 10 år samt lønniveauer for medlemmer i det private og i det offentlige.

Årets pjece

Tabeller om privatansatte fra årets pjece i Excel

Lønberegner og webtabeller

Lønberegner og webtabeller er redskaber til at finde mere detaljerede lønoplysninger.

Lønberegner og webtabeller

Firmastatistik

IDA udarbejder endvidere en firmastatistik, der viser et lønindex for virksomheder med mere end 5 ansatte medlemmer. Firmastatistikken er opdelt, så der er et index henholdsvis med og uden ledere, for hver virksomhed.

Firmastatistik

Firmastatistikken kan endvidere downloades som et Excel sheet her: Firmastatistik 2016

Lønstatistik for alle kommuner

Detaljeret statistik for kommunalt ansatte

Tidligere lønstatistikker

2015
Pjece: IDA Lønstatistik 2015

Firmastatistik:
Firmastatistik 2015 samlet
Kommunalt ansatte 2015 fra Sirka

2014
Pjece: IDA Lønstatistik 2014

Firmastatistik:
Privatansatte IDA Firma lønstatistik 2014
Kommunalt ansatte 2014

2013
Pjece: IDA Lønstatistik 2013

Firmastatistik:
Privatansatte IDA Lønstatistik 2013
Kommuner og regioner 2013 løntabel for ingeniører
Staten 2013 løntabeller IDA Medlemmer