Udmeldelse


IDA vil kontakte dig i forbindelse med din udmeldelse.

Vær opmærksom på, at dine forsikringer vil blive opsagt fra næste hovedforfald, hvis du gennemfører din udmeldelse.

Vær opmærksom på de udmeldelsesvarsler der gælder jf. IDAs vedtægter §9.


§ 9. Udmeldelse
Stk. 1. Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.


IDA Forsikring er kun et tilbud til IDA medlemmer og deres husstand. Når du opsiger medlemskabet vil forsikringerne løbe til og med næste årlige fornyelse, medmindre IDA Forsikring hører fra dig eller fra et andet forsikringsselskab.

Tak! Din opsigelse er modtaget, du bliver kontakt inden for 8 dage.